2 aug – mycket bra fiske på makrill och torsk

Vi inledde förmiddagsturen med en timmes mycket givande makrillfiske där alla landade fina makrillar. Mellan 5 och 15 makrillar per man blev det innan vi fortsatte till våra hotspots för torsk. Där blev det också mycket bra fångster. Mängder av torsk i vikt upp till tre kilo. Kvällsturen ägnades uteslutande åt torskfiske, även då med mycket, mycket bra fångster. Gråsej modell mindre fanns också att fånga på vissa platser.

Kommentarer är stängda.