Arter

Torsk (Gadus Morhua): Finns året om. Chans till tvåsiffriga vikter, men vanligast är fisk mellan 1-4 kg. Minimimått 45 cm.

Horngädda (Belone Belone): Kommer till Sundet i början av maj, ofta i stora mängder.

Havsöring (Salmo Trutta): Finns året om. Tillåten fångstperiod 1 jan-15 sept. Minimimått 50 cm

Makrill (Scomber Scombrus): Sommargäst. Från juni till okt. Största exemplaren fångas på hösten och då finns mycket goda chanser till fisk över kilot och mer.

Sill (Clupea Harengus): Finns året om. Bäst fiskas den på hösten.

Skrubba (Platichthys Flesus): Finns året om. Bäst som matfisk på hösten.

Sandskädda (Limanda Limanda): Finns året om. Förekommer ibland i stort antal.

Rödspätta (Pleuronectes Platessa): Finns året om. Inte så talrik i södra Sundet.

Piggvar (Scophthalmus Maximus): Vår största plattfisk. Exemplar på 12 kg har fångats i Öresund. Mycket uppskattad matfisk. Ovanlig men välkommen spöfångst.

Vitling (Merlangius Merlangus): Tillhör torskfamiljen. Mindre exemplar vanliga som bifångst. Underskattad matfisk.

Kolja (Melanogrammus Aeglefinus): Tillhör torsksläktet. Vandrar ibland ner i stim från Västerhavet till särskilt norra Öresund.

Gråsej (Pollacius Virens): Torsksläkting. Förekommer vissa år under sommar och höst ganska rikligt, oftast mindre exemplar.