Tider och priser hela året

Övriga tider och abonnemang enligt överenskommelse.

Hyra av komplett utrustning 100:- (inkl lämplig pilk/drag och häckla vid behov). Förlust av eller oaktsam skada på hyrd utrustning debiteras den som hyrt utrustningen.

 1 jan – 1 april
Tisdag  8.30-14.00 300:-
Onsdag 8.30-14.00 300:-
Torsdag  8.30-14.00 300:-
Fredag  8.00-15.00 380:-
Lördag  8.30-14.00 300:-
Söndag 8.30-14.00 300:-
2 april – 30 maj
Måndag 17.00-skymning 250:-
Tisdag 8.30-14.00, 17.00-21.00 300:- / 250:-
Onsdag 8.30-14.00, 17.00-skymning 300:-
Torsdag 8.30-14.00, 17.00-21.00 300:- / 250:-
Fredag: 8.00-15.00 400:-
Lördag 8.30-13.30, 14.00-18.00 300:-
Söndag 8.30-13.30, 14.00-18.00 300:-
 1 juni till 10 september
 Månd och Tisdag 8.30-13.30 och 17.00-21.00 300:-
 Onsdag 8.30-13.30 och 17.00-21.00 300:-
 Torsdag 8.30-13.30 och 17.00- 21.00 300:-
 Fredag: 8.30-13.30 300:-
 Lördag 8.30-13.30, 14.00-18.00 300:-
 Söndag 8.30-13.30, 14.00-18.00 300:-
 11 sept till 30 sept
 Tisdag 8.30-13.30, 16.30-19.30 300:-/250:-
 Onsdag 8.30-13.30, 16.30-19.30 300:-/250:-
 Torsdag 8.30-13.30, 16.30-19.30 300:-/250:-
 Fredag: 8.00-15.00 380:-
 Lördag 8.30-13.30, 14.00-18.00 300:-
 Söndag 8.30-13.30, 14.00-18.00 300:-
 1 okt till 31 okt
 Måndag 8.30-13.30 300:-
 Tisdag 8.30-13.30 300:-
 Torsdag 8.30-13.30 300:-
 Fredag 8.00-15.00 380:-
 Lördag 8.30-13.30 och 13.30-17.30 300:-
 Söndag 8.30-13.30 och 13.30-17.30 300:- –
 1 nov till 31 dec
 Måndag 8.30-14.30 350:-
 Tisdag och onsdag 8.30-14.30 350:-
 Torsdag 8.30-14.30 350:-
 Fredag 8.30-15.30 400:-
 Lördag 8.30-14.30 350:-
 Söndag 8.30-14.30 300:–