Tider och priser hela året

Övriga tider och abonnemang enligt överenskommelse.

Hyra av komplett utrustning 80:- (inkl lämplig pilk/drag och torskhäckla vid behov). Förlust av eller oaktsam skada på hyrd utrustning debiteras den som hyrt utrustningen.

 1 jan – 1 april
Tisdag  8.30-14.00 290:-
Onsdag 8.30-14.00 290:-
Torsdag  8.30-14.00 290:-
Fredag  8.00-15.00 380:-
Lördag  8.30-13.30 290:-
Söndag 8.30-13.30, jämna datum, 8.00-16.00 udda datum 290:-/420:-
2 april – 30 maj
Måndag 17.00-skymning 250:-
Tisdag 8.30-14.00, 17.00-21.00 290:- / 250:-
Onsdag 17.00-skymning 290:-
Torsdag 8.30-14.00, 17.00-21.00 290:- / 250:-
Fredag: 8.00-15.00 380:-
Lördag 8.30-13.30, 14.00-18.00 290:-
Söndag 8.30-13.30, 14.00-18.00 jämna datum, 8.00-16.00 udda datum 290:- / 420:-
 1 juni till 10 september
 Månd och Tisdag 8.30-13.30 och 17.00-21.00 290:-
 Onsdag 8.30-13.30 och 17.00-21.00 290:-
 Torsdag 8.30-13.30 och 17.00- 21.00 290:-
 Fredag: 8.30-13.30 290:-
 Lördag 8.30-13.30, 14.00-18.00 290:-
 Söndag 8.30-13.30, 14.00-18.00 290:-
 11 sept till 30 sept
 Tisdag 8.30-13.30, 16.30-19.30 290:-/240:-
 Onsdag 8.30-13.30, 16.30-19.30 290:-/240:-
 Torsdag 8.30-13.30, 16.30-19.30 290:-/240:-
 Fredag: 8.00-15.00 380:-
 Lördag 8.30-13.30, 14.00-18.00 290:-
 Söndag 8.30-13.30, 14.00-18.00 290:-
 1 okt till 31 okt
 Måndag 8.30-13.30 290:-
 Tisdag 8.30-13.300 290:-
 Torsdag 8.30-13.30 och 16.00-19.00 290:- / 240:-
 Fredag 8.00-15.00 380:-
 Lördag 8.30-13.30 och 13.30-17.30 290:-
 Söndag 8.30-13.30 och 13.30-17.30 290:- –
 1 nov till 31 dec
 Måndag 8.30-14.00 290:-
 Tisdag 8.30-14.00 290:-
 Torsdag 8.30-14.00 290:-
 Fredag 8.00-15.00 380:-
 Lördag 8.30-13.30 290:-
 Söndag 8.30-13.30 jämna datum, 8.00-16.00 udda datum 290:-/420:-