Tider och priser hela året

Övriga tider och abonnemang enligt överenskommelse.

Hyra av utrustning 80:- (inkl lämplig pilk/drag och häckla vid behov) .

 1 jan – 6 april
 Tisdag  8.30-14.00 290:-
 Onsdag –
 Torsdag  8.30-14.00 290:-
 Fredag  8.00-15.00 350:-
 Lördag  8.30-13.30 290:-
 Söndag 8.30-13.30, jämna datum, 8.00-16.00 udda datum 290:-/390:-

7 april – 30 maj

 Måndag 17.00-21.00 250:-
 Tisdag 8.30-14.00, 17.00-ca 21.00 290:- / 250:-
 Onsdag 17.00-skymning 290:-
 Torsdag 8.30-14.00, 17.00-21.00 290:- / 250:-
 Fredag: 8.00-15.00 350:-
 Lördag 8.30-13.30, 14.00-18.00 290:-
 Söndag 8.30-13.30, 14.00-18.00 jämna datum, 8.00-16.00 udda datum 290:- / 390:-

 

 1 juni till 10 september
 Månd och Tisdag 8.30-14.00 och 17.00-21.00 290:-
 Onsdag 8.30-14.30 och 17.00-21.00 290:-
 Torsdag 8.30-13.00 och 17.00- 21.00 290:-
 Fredag: 8.00-14.00 350:-
 Lördag 8.30-13.30, 14.00-18.00 290:-
 Söndag 8.30-13.30, 14.00-18.00 290:-

 

 11 sept till 30 sept
 Tisdag 8.30-13.30, 16.30-19.30 290:-/240:-
 Onsdag 8.30-13.30, 16.30-19.30 290:-/240:-
 Torsdag 8.30-13.30, 16.30-19.30 290:-/240:-
 Fredag: 8.00-15.00 350:-
 Lördag 8.30-13.30, 14.00-18.00 290:-
 Söndag 8.30-13.30, 14.00-18.00 290:-

 

 1 okt till 31 okt
 Måndag 8.30-14.00 290:-
 Tisdag 8.30-14.00 290:-
 Torsdag 8.30-14.00 och 16.00-19.00 290:- / 240:-
 Fredag 8.30-15.30 350:-
 Lördag 8.00-13.00 och 13.30-17.30 290:-
 Söndag 8.30-13.30 jämna datum, 8.00-15.00 udda datum 290:- / 390:-

 

 1 nov till 31 dec
 Måndag 8.30-14.00 290:-
 Tisdag 8.30-14.00 290:-
 Torsdag 8.30-14.00 290:-
 Fredag 8.30-15.30 350:-
 Lördag 8.30-13.30 290:-
 Söndag 8.30-13.30 jämna datum, 8.00-16.00 udda datum 290:-/390:-