Härlig helg!

Strålande väder och ett fiske som mestadels var på topp karaktäriserar den gångna helgen. Till allra största delen har vi fiskat på de grundare bottnarna (6-10 meter) och alla som har varit med har fått bra med fisk, om än i varierande grad. Den som fick allra flest hade runt 50 torskar (varav många c&r). Snittfångsten under helgen har legat på mellan 5 och 15 fiskar per man/kvinna. Den mesta fisken ligger viktmässigt i intervallet 1 – 3,5 kilo.

IMG_3036 IMG_3028 IMG_3024 IMG_3016 IMG_3010 IMG_3008 IMG_3003 IMG_3002 IMG_2995

Kommentarer är stängda.