Fiskerapport 1 maj

Det blåste en ganska frisk nordlig vind och strömmen var extremt stark under förmiddagens fiske. Som mest var den uppe i drygt 3,5 knop vilket gjorde fisket  besvärligt, svårt att hålla botten även med kastvikter på över 100 gram. Till fisket på eftermiddagen omgrupperade vi och fiskade fortfarande i frisk vind, men på ställen där strömmen inte satte lika hårt. Fångsten sett över dagen låg i intervallet 1 till 6 torskar per man/kvinna/barn. Vikt upp till dryga tre kilo.

fångst gunilla harald napp

Kommentarer är stängda.