29 aug – sex olika arter

Torsk, sill, makrill, gråsej, rötsimpa och vitling ingick i fångsten idag. En dag som inleddes med väntan vid kaj på att dimman skulle lätta vilket den gjorde efter en stund. Den kom dock tillbaka i vågor under förmiddagen och spolierade den tänkta trippen norrut men vi fick ett skapligt fiske i alla fall och som “kompensation” så bjöd kvällsturen på strålande väder. Makrillen var stundtals på hugget medan torsken var mer svårflirtad – ända tills Hans knäckte koden genom att agna pilken med sillbitar vilket attraherade torsken när strömmen var svag. Det blev totalt 26 torskar under dagen och runt 40 makrillar plus mycket sill och nämnda bifångster. Tyrone fick dagens största makrill som vägde 750 gram. De flesta torskarna låg runt 1,5 kilo och några vägde strax över två kilo.

Kommentarer är stängda.