Tider och priser hela året

Övriga tider och abonnemang enligt överenskommelse.

Hyra av komplett utrustning 125:- (inkl lämplig pilk/drag och häckla vid behov). Förlust av eller oaktsam skada på hyrd utrustning debiteras den som hyrt utrustningen.

 1 jan – 31 mars
Tisdag  9.00 – 14.00 450:-
Onsdag –
Torsdag  –
Fredag  9.00 – 14.00 450:-
Lördag  9.00 – 14.00 450:-
Söndag 9.00 – 14.00 450:-
1 april – 30 april
Måndag –
Tisdag 17.00 – 21.00 450:-
Onsdag 8.30-13.30 450:-
Torsdag 17.00 – 21-00 450:-
Fredag: 8.30-13.30 450:-
Lördag 8.30-13.30 och 14.00 – 18.00 450:-
Söndag 8.30-13.30 450:-
 1 maj till 31 aug

Måndag –

 Tisdag 9.00-14.00 480:-
 Onsdag 9.00-14.00 och 17.00-21.00 480:-
 Torsdag 9.00-14.00 och 17.00-21.00 480:-
 Fredag: 9.00-14.00 480:-
 Lördag 9.00-13.00 (ev till 14.00) 480:-
Söndag 9.00-13.00 (ev till 14.00) 480:-
 1 sept till 30 sept
 Tisdag 16.30 – skymning 450:-
 Onsdag 9.00-14.00 450:-
 Torsdag 9.00-14.00, 16.30 – skymning 450:-
 Fredag: 9.00-14.00 450:-
 Lördag 9.00-14.00 450:-
 Söndag 9.00-14.00 450:-
 1 okt till 31 okt
 Måndag –
 Tisdag 9.00-14.00 450:-
 Torsdag –
 Fredag 9.00-14.00 450:-
 Lördag 9.00-14.00 450:-
 Söndag 9.00-14.00 450:-
 1 nov till 31 dec
 Måndag –
 Tisdag 9.00-14.00 450:-
 Torsdag –
 Fredag 9.00-14.00 450:-
 Lördag 9.00 – 14.00 450:-
 Söndag 9.00-14.00 450:-