Tider och priser hela året

Övriga tider och abonnemang enligt överenskommelse.

Hyra av komplett utrustning 100:- (inkl lämplig pilk/drag och häckla vid behov). Förlust av eller oaktsam skada på hyrd utrustning debiteras den som hyrt utrustningen.

 1 jan – 31 mars
Tisdag  8.30 – 14.00 400:-
Onsdag 8.30 – 14.00 400:-
Torsdag  8.30 – 14.00 400:-
Fredag  8.00 – 15.00 450:-
Lördag  8.30 – 14.00 400:-
Söndag 8.30 – 14.00 400:-
1 april – 31 maj
Måndag 10.00 – 14.00 4000:-
Tisdag 17.00 – 21.00 400:-
Onsdag 8.30-13.30 400:-
Torsdag 17.00 – 21-00 400:-
Fredag: 8.00-15.30 450:-
Lördag 8.30-13.30 och 14.00 – 18.00 400:-
Söndag 8.30-13.30 400:-
 1 juni till 31 juli

Måndag 10.00 – 13.00

400:-
 Tisdag 17.00 – 21.00 400:-
 Onsdag 8.30 – 13.30 400:-
 Torsdag 17.00 – 21.00 400:-
 Fredag: 8.30-15.30 450:-
 Lördag 8.30 – 13.30, 14.00 -18.00 400:-
Söndag 8.30 – 13.30  

400:-

 

 1 aug till 30 sept
 Tisdag 16.30-19.30 300:-
 Onsdag 8.30-13.30 400:-
 Torsdag 8.30-13.30, 16.30-19.30 400:- / 300:-
 Fredag: 8.00-15.00 450:-
 Lördag 8.30-13.30, 14.00-18.00 400:-
 Söndag 8.30-13.30, 14.00-18.00 400:-
 1 okt till 31 okt
 Måndag 10.00 13.00 400:-
 Tisdag 8.30-13.30 400:-
 Torsdag 8.30-13.30 400:-
 Fredag 8.00-15.00 450:-
 Lördag 8.30-13.30 och 13.30-17.30 400:-
 Söndag 8.30-13.30 och 13.30-17.30 400:-
 1 nov till 31 dec
 Måndag 10.00 -13.00 400:-
 Tisdag och onsdag 8.30-14.30 400:-
 Torsdag 8.30-14.30 400:-
 Fredag 8.30-15.30 450:-
 Lördag 8.30-13.30 400:-
 Söndag 8.30-13.30 400:-