Regler ombord

Det är smidigt att fiska från en båt i Spinnarens storleksklass och med tanke på det mindre antalet fiskande ombord så undviker man oftast att fastna i varandras linor. Men det kan ändå hända att man fastnar i varandra och då hjälps man såklart åt att reda ut trasslet.

Man börjar fiska först efter skepparens ”tut” och drar upp efter samma signal.

Minimimått ombord hos oss är för torsk 45 cm och för havsöring 50 cm. Fisk som ej håller måttet ska returneras varsamt. Samma gäller för utlekt havsöring.

Ta inte upp mer fisk än du kan ta vara på. För torsk gäller from 20220401 ett maxantal per fiskare och dygn om en fisk. Under lekperioden 15 januari till och med 31/3 råder fiskestopp för torsk.

Skepparen har ingen kontrollplikt, det är var och ens eget ansvar. Övriga arter ingen begränsning.

Skepparen avgör om en fisketur måste avbrytas på grund av väderförsämring eller annat som kan äventyra säkerheten.

Hyrd utrustning som förloras eller skadas oaktsamt betalas av den som hyrt.