Ställning

Klass Vikt Fångstman/kvinna Månad Plats
Torsk 10,5 Berton Olausson 04 Lommabukten
Makrill 1,5 Roger Wehner 09 Limhamn
Havsöring 5,9 Johnny Jurik 06 Limhamn
Skrubba 1,3 Turan 05 Limhamn
Övriga 
Fenknot 0,55 Zigmont 10 Lommabukten
Gråsej 2,2 Anders Olsson 06 Limhamn
Rötsimpa 0,38 Andrius 08 Limhamn

Sandskädda      0,64      Leslie                                      09               Limhamn

Rödspätta          1,3        Artur                                       09               Limhamn

Näbbgädda        1,2       Anders Olsson                        10               Barsebäck