Arter

Torsk (Gadus Morhua): Finns året om. Chans till tvåsiffriga vikter, men vanligast är fisk mellan 1-4 kg. Minimimått 45 cm.

Horngädda (Belone Belone): Kommer till Sundet i början av maj, ofta i stora mängder.

Havsöring (Salmo Trutta): Finns året om. Tillåten fångstperiod 1 jan-15 sept. Minimimått 50 cm

Makrill (Scomber Scombrus): Sommargäst. Från mitten av maj till okt. Största exemplaren fångas på hösten och då finns mycket goda chanser till fisk över kilot och mer.

Sill (Clupea Harengus): Finns året om. Bäst fiskas den från augusti till december och kan fångas i stora mängder på rätt dag

Skrubba (Platichthys Flesus): Finns året om. Bäst som matfisk på hösten.

Sandskädda (Limanda Limanda): Finns året om. Utsökt matfisk.

Rödspätta (Pleuronectes Platessa): Finns året om.

Piggvar (Scophthalmus Maximus): Vår största plattfisk. Exemplar på 12 kg har fångats i Öresund. Mycket uppskattad matfisk. Ovanlig men välkommen spöfångst.

Vitling (Merlangius Merlangus): Tillhör torskfamiljen. Mindre exemplar vanliga som bifångst. Mycket fin matfisk.

Kolja (Melanogrammus Aeglefinus): Tillhör torsksläktet. Vandrar ibland ner i stim från Västerhavet till särskilt norra Öresund.

Gråsej (Pollacius Virens): Torsksläkting. Förekommer vissa år under sommar och höst ganska rikligt, oftast mindre exemplar. God matfisk.

Då och då händer det att man får lite ovanligare fiskar att nappa, till exempel fenknot och taggmakrill. Särskilt vanligt är det på sensommaren och tidig höst.